میزبانی لینوکس ایرانی اکونومی

 • Plan A

  69,900/jaar
  Nu bestellen


  • 100 مگابایت فضا / 5000 مگابایت پهنای باند
 • Plan B

  247,000/jaar
  Nu bestellen


  • 500 مگابایت فضا / 7000 مگابایت پهنای باند
 • Plan C

  895,000/jaar
  Nu bestellen


  • 1000 مگابایت فضا / 10000 مگابایت پهنای باند
 • Plan D

  850,000/jaar
  Nu bestellen


  • 2000 مگابایت فضا / 20000 مگابایت پهنای باند
 • Plan E

  1,900,000/jaar
  Nu bestellen


  • 6000 مگاابایت فضا / 15000 مگابایت پهنای باند
 • Plan F

  3,168,000/jaar
  Nu bestellen


  • 10000 مگاابایت فضا / 20000 مگابایت پهنای باند